M.S.

Markus Lien

Jeg har en mastergrad i klinisk helsepsykologi fra Eötvös Loránd University. Jeg fullførte praksisperioden på Vangseter, hvor jeg også har jobbet som terapeut siden 2018. Klinikken er regnet som Norges ledende innen avhengighetsbehandling.

Profesjonell bakgrunn

I februar 2021 ble jeg ansatt på Avdeling M – Dobbel Diagnose på Sct. Hans Psykiatriske Sykehus, i Roskilde. Der er jeg med å ivareta spesialfunksjonen for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk. Jeg er for tiden på vei til å bli autorisert psykolog med videre fordypning innen KAT. Jeg er medlem av Danske Psykologforening og Psykologiforbundet i Norge.

Hva skjer i terapi

Jeg praktiserer evidensbasert psykoterapi forankret i teoriene fra kognitiv atferdsterapi, motiverende intervju og klientsentrert terapi. Jeg har også erfaring med progressiv muskelavslapping og mindfulness-baserte teknikker. Hver behandling vil bli skreddersydd avhengig av klientens preferanser og nåværende behov. Det blir et samarbeid der vi sammen finner den mest meningsfulle veien videre. Jeg vil sørge for å skape et trygt og støttende miljø der man kan utforske hva som er aktuelt for seg. Jeg vil gi hver klient empati, varme, trygghet, aksept, bekreftelse, og forståelse i den terapeutiske alliansen. I terapien vil jeg streve for at en kan føle seg hørt og dypt forstått. Jeg vil stille presise og nyttige spørsmål, slik at man kan øke egen innsikt og forståelse. Å ta skritt for å starte terapi kan være skremmende, men etter min erfaring føler folk lettelse, håp og er glade for at de kom. Jeg tror alle mennesker har en innebygd tilbøyelighet for selvaktualisering, og hvis det som ligger i veien blir fjernet, vil personen utvikle seg til et moden og fullt realisert individ. De fleste rapporterer også like god effekt av online terapi.

Kontakt

Kontakt oss gjerne hvis du har ytterligere spørsmål eller ønsker å avtale et første møte. Ved bestilling av time kan forvente full konfidensialitet. Vi praktiserer taushetsplikten etter gjeldende regelverk. Det tilbys reduserte priser til studenter.

contact us

Please fill out the form below and we will get back to you within 24 hours.